فارسی ششم ابتدایی

حجم فایل : 1.2 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 10
بنام خدا فارسی ششم ابتدایی
دوستی خلاصه درس این درس شامل دو بخش می باشد.
بخش اول این درس برگرفته از کتاب قابوسنامه نوشته عنصر المعالی کیکاووس و بخش دوم برگرفته از کتاب سیاست نامه نوشته ی خواجه نظام الملک طوسی وزیر دو تن از پادشاهان دوره سلجوقی می باشد. بسیاری از فعل هایی که در زمان گذشته کاربرد داشته اند امروزه به آن صورت کاربردی ندارند.
مثال:
همی طلب : یعنی = بطلب
همی دار : یعنی= بدار
دوست همی طلب : برای خود دوست انتخاب کن.
دوستان کهن را بر جای همی دار: دوستان قدیمی را نگه دار.
با روان نویسی جملات به صورت امروزی راحت تر می توانیم معنای جملات را درک کنیم آشنایی با کاربرد امروزی فعل ها دلسوز خوب نیکی چاره ،راه حل قدیمی هم فکری پس به کار دوستان اندیشه خواهم کردو دوستی ایشان به مردمی و احسان تازه خواهد داشت ما تا زنده ایم از دوستان ناگزیر ند. تا کمی به برق چشمان بچه ها که مشتاقانه می خواهند جواب سوال آقای مدیر را بشنوند نگاه می کند گران +بها=گران بها یک +دل = یک دل قوی + پنجه=قوی پنجه آفتاب +سوخته=
آفتاب سوخته خدای تعالی دانشمند کتاب می فرماید می خواند بینا نایب (وکیل ،جانشین) پایان...